Uppmuntra unga till entreprenörskap

Motion 2018/19:462 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka Ung Företagsamhets långsiktiga finansiering och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga hur företagsamhet och entreprenörskap kan bli en del av grundskolan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utifrån kartläggningen arbeta fram en nationell strategi för hur företagsamhet och entreprenörskap kan bli en del av grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige måste det därför vara lika självklart att vara anställd som att vara självanställd. Det börjar givetvis redan i skolan, där Ung Företagsamhet har en mycket viktig roll. Samtidigt måste det börja i ännu tidigare ålder. Den svenska normen säger att du ska vara anställd och frågar du vilken femåring som helst är inte företagare det som ligger top of mind, om du möjligtvis inte är en del av en företagarfamilj.

Ung Företagsamhet har sedan 1980-talet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolan. Deras verksamhet är viktig för att skapa framtidens svenska entreprenörer.

Även om Ung Företagsamhet gör ett viktigt arbete är det också viktigt att kartlägga och ta fram en strategi för hur företagsamhet och entreprenörskap kan bli en naturlig del av grundskolan, redan från årskurs ett.

Därför bör Ung Företagsamhets långsiktiga finansiering undersökas och samtidigt kartlägga och ta fram en strategi för hur företagsamhet och entreprenörskap kan bli en naturlig del av grundskolan.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)