Uppmuntra privat pensionssparande igen

Motion 2018/19:818 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utreda hur skattesystemet på ett modernt och långsiktigt sätt kan uppmuntra till privat pensionssparande bland breda grupper löntagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi sedan 1950-talet haft möjligheten till skattesubventionerat privat pensionssparande. Detta skatteavdrag har under årens lopp därefter successivt sänkts för att till slut avskaffas helt år 2016.

Det tidigare avdraget för privat pensionssparande må inte ha varit optimalt utformat med tanke på de förändringar som under åren skett på arbetsmarknaden och i pensionssystemet, eller för delen ha haft någon perfekt fördelningspolitisk precision.

Likväl ser vi idag att den allmänna pensionen sjunker och allt fler av dagens och framtidens pensionärer får pensioner som inte är tillräckliga eller på den nivå som är önskvärd. Den allmänna pensionen klarar inte av att ge den ekonomiska trygghet på äldre dagar som förväntades vid pensionsreformen på 1990-talet. Det är också denna del av pensionen som just staten har ansvar för. Det är därför olyckligt att privat pensionssparande inte längre uppmuntras skattemässigt.

Ett avskaffat privat pensionssparande riskerar dessutom att skicka en signal om att eget sparande till pensionen inte är så viktigt, när det i själva verket är tvärtom; människor i gemen behöver i allra högsta grad se till att försöka spara privat till sin pension när pensionssystemet inte fungerar som det var tänkt. Dessutom för att det helt enkelt är bra att skaffa sig en ekonomisk buffert rent allmänt.

Det är i sammanhanget viktigt att understryka att varken tjänstepension eller privat pension ska lösa de bekymmer som en sjunkande allmän pension skapar. Så som hela pensionssystemet är utformat idag och med tanke på att bekymren med den allmänna pensionen kan ta tid att rätta till bör löntagarna uppmuntras att spara privat till sin pension i högre utsträckning än vad som idag är fallet. Det faktum att det nya pensionssystemet därtill lägger ett stort ansvar på individen rent generellt talar också för att staten bör ge ekonomiska incitament till privat pensionssparande.

Det är därför viktigt att titta på hur ett modernt och långsiktigt skatteavdrag för privat pensionssparande skulle kunna utformas, vilket alltså inte behöver vara identiskt med det tidigare. Huvudpoängen är att se över möjligheten att utreda hur skattesystemet kan uppmuntra till privat pensionssparande bland breda grupper löntagare och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)