Upphovsrätten på Internet

Motion 2007/08:N289 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé (m)

av Lars Hjälmered och Tomas Tobé (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synen på upphovsrätten på Internet.

Motivering

Den kreativa sektorn inom tv, film, musik, förlag, dataspel och andra medier är en av de viktigaste framtidssektorerna inom ramen för Sverige som ledande kunskapsekonomi. Tack vare Internet och annan digital teknik är möjligheterna att producera, distribuera och konsumera musik, film, tv och annan kultur idag fantastiska. Alla förutsättningar finns för att Sverige och svensk upplevelseindustri kan bli en vinnare i den utvecklingen. Tyvärr hotar dock en bristande respekt för kreatörers äganderätt den tillväxt- och sysselsättningspotential som finns i den kreativa sektorn.

Samtidigt som Sverige ligger i framkant när det gäller utnyttjandet och utvecklandet av den nya tekniken har vi halkat efter övriga Europa, och är bland de sämsta i klassen, när det gäller att skydda svenska kreatörers verk när det blir digitalt. I många andra länder har man varit snabbare på att anpassa och modernisera sin lagstiftning vilket har mildrat piratproblemet och skapat bättre förutsättningar för till exempel legala musik- och filmaktörer på nätet.

Nyckeln till framgång har inte varit en hårdare lagstiftning eller att kriminalisera en hel ungdomsgeneration utan att möjliggöra ett brottsförebyggande arbete. Flera länder har tydligare involverat Internetleverantörerna och samtidigt möjliggjort för upphovsmännen att via domstol begära ut uppgifter om vem som har spritt en piratkopia av deras långfilm, låt eller ljudbok. I Sverige är den upphovsman som fått sin upphovsrätt kränkt på Internet helt hänvisad till polisanmälan, vilket delvis har bidragit till proportionalitetsdebatten mellan påföljd och gärning.

Nu finns det två liknande förslag även i Sverige: Renforsutredningen och införandet av Sanktionsdirektivet. Vi anser att det är dags att ställa den verkliga kärnfrågan om skådespelarens, artistens, producentens, författarens och andra kreatörers grundläggande rätt att få ersättning för sitt arbete i fokus. Sverige bör ta intryck och använda erfarenheterna från andra europeiska länder. Upphovsrätten ska gälla även på nätet. Endast då kan vi ta till vara den kultur-, tillväxt- och sysselsättningspotential som den nya tekniken och den kreativa sektorn har gemensamt.

Stockholm den 3 oktober 2007

Lars Hjälmered (m)

Tomas Tobé (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)