Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2015/16:2016 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD)

av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med allt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är idag en stor biståndsgivare till palestinierna. Sedan 2006 ger Sverige varje år svenska biståndspengar direkt till den palestinska myndigheten genom EU-kommissionen och finansieringsmekanism Pegase. Biståndet uppgår till omkring 700 miljoner per år, varav 200 miljoner kronor i statsbyggande bistånd till den palestinska myndigheten. Den nya svenska regeringen har nu signalerat att man dessutom tänker utöka biståndet till palestinierna. EU, som är den största bidragsgivaren till palestinierna, bidrar med flera miljarder varje år.

När Osloavtalet slöts i september 1993 mellan PLO och Israel ställdes krav på att PLO ändrade de artiklar i den palestinska nationella stadgan som förnekade Israels rätt att existera. 1998 togs till exempel artikel 9, som handlar om att väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina på, och artikel 15, som handlar om att befrielsen av Palestina är en arabisk plikt och kräver att sionismen tillintetgörs, bort från 1968 års palestinska nationella stadga. Trots detta ligger samma nationella stadga kvar på en rad olika officiella myndighetssidor och facebooksidor för den palestinska myndigheten. 

Man kan alltså med fog anta att överenskommelsen från 1993 aldrig egentligen har varit aktuell från den palestinska sidan att följa. Det övergripande målet från palestiniernas sida om att förinta staten Israel och att ingen judisk stat skall få existera kvarstår inom den palestinska myndigheten. Detta styrks också av väldigt många andra händelser och agerande.

I palestinska skolböcker raderar man systematiskt alla judiska och israeliska kopplingar till landet. I skolböcker där man visar ett gammalt frimärke från det palestinska mandatet har man raderat bort den hebreiska texten och i boken Historia över gamla civilisationer skriver man att Levanten består numera av staterna Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien. Staten Israel nämns överhuvudtaget inte trots att det är en naturlig del av det område som förr avsågs med Levanten.

På en facebooksida för den palestinska skolan Taluza från den 17 mars 2013 visar man hur elever målar kartor över Palestina på skolans väggar. På dessa bilder existerar inget Israel utan endast Palestina. På en annan facebooksida för Iktabaskolan för flickor i Tulkarm visas den 22 maj 2012 en bild på Adolf Hitler med citatet Jag kunde ha dödat alla judar i världen, men sparade några så ni vet varför jag dödade dem. Även flickskolan Anabtas i Tulkarm facebooksida finns den 26 januari 2012 bild på Hitler med samma budskap.

Det PLO-sponsrade barnmagasinet Zayzafuna, som grundades av den palestinska myndigheten, framställer Hitler som en förebild. I februari 2011 publicerades en uppsats av en flicka som beskriver en dröm, i vilken hon möter prominenta personer som beskrivs som förebilder. Bland annat möter hon matematikern Al-Khwarizmi, den egyptiske författaren Naguib Mahfouz, erövraren Saladin och Hitler. Hon skriver om hur hon står framför fyra dörrar. Bakom en av dem finns Adolf Hitler. Hon ställer en fråga till honom. Är du den som dödade judarna? Han svarar: Ja, jag dödade dem så ni alla skall förstå att de är en nation som sprider förstörelse över hela världen. Och vad jag ber dig om är att vara uthållig och tålmodig gällande lidandet som Palestina upplever från deras sida. Flickan svarar: Tack för rådet.

I ett tidningsmagasin från det palestinska utbildningsministeriet talar man om att när man väl är lika utrustade som israelerna skall man återvända till Haifa. Andraklassare får lära sig att Israel ockuperat Haifa och attackerat palestiniernas land, gjort människor rädda, dödat dem och utvisat dem från platser där de levde.

I textboken Grunderna för tron i islamiska studier, utgiven av det palestinska utbildningsministeriet, skriver man: Kampen mot judarna och segern över dem: Allahs budbärare har redan meddelat slutet för judarnas förtryck av landet och avlägsnandet av deras korruption och erövring av det. [] (Guds budbärare sade) uppståndelsen kommer inte att komma förrän muslimerna bekämpar judarna. Muslimerna kommer att döda dem och när en jude gömmer sig bakom en klippa eller ett träd säger klippan eller trädet: O muslim, o Guds dyrkare, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom. Förutom gharquadträd för de är judarnas träd.

Denna text finns även på facebooksidorna för Al-Khansas nya grundskola för flickor i Jenin och Iktaba flickskola i Tulkarm. Den 17 november 2012 och den 22 januari 2012 publicerades tecknade bilder på en muslim som jagar en jude, som gömmer sig bakom ett träd och där trädet säger: O muslim, o Guds dyrkare, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom.

I palestinsk barn-tv från den 22 mars 2013 framställer man judarna som grisars avkommor och att de mördar barn med gevär och skär av armar och ben med sten och knivar samt våldtar kvinnor i kvartershörnen. Man ställer frågan var jihadkrigarna befinner sig och var rädslan för Allah finns i Jerusalem som är befläckat av sionisterna.

Alla förstår givetvis att när lärare och utbildningsmaterial pådyvlar unga barn och elever sådana här bilder odlas hat. Och det är tydligen precis vad den Palestinska myndigheten vill. För trots överenskommelsen från 1993 där ett av kraven var att ta avstånd från terrorism och andra typer av våld och ta ansvar för alla PLO-element och personal för att säkerställa att de lyder och för att förhindra överträdelser och bestraffa den som bryter mot PLO:s åtaganden har man gjort precis tvärtom.

I palestinsk tv hyllar man kontinuerligt personer som begått terrordåd. En av dem som hyllas ledde en självmordsattack på en pizzeria i Jerusalem i augusti 2001 där femton personer (varav sju var barn) dog. Antisemitiska budskap om en bättre värld utan Israel och judar får också spridas i palestinsk tv. Den 9 januari 2012 sändes, via tv, firandet av Fatahs bildande. Den palestinska myndighetens officiella mufti talade då om vårt krig mot apornas och grisarnas ättlingar (dvs. judarna).

Den palestinska myndigheten inte bara uppmuntrar till terrordåd utan belönar även personer som dödar judar genom att ge dessa personer en månadslön på 25 000 kronor (fyra gånger mer än en palestinier tjänar på arbeten i områden som är kontrollerade av den palestinska myndigheten) under fängelsetiden.

I maj 2013 besökte undertecknad Israel. Strax innan hade en judisk man knivmördats då han stod och väntade på bussen. Gärningsmannen gick bara förbi och helt oprovocerat drog han upp en kniv och började hugga ned den judiska mannen, en fembarnspappa, som arbetade som sjukhusclown för att göra tillvaron enklare för sjuka barn. Efter att ha stuckit ned honom vid busshållplatsen drog gärningsmannen upp en pistol och började skjuta för att döda fler judar. Israelisk militär sköt då ned gärningsmannen med ett icke-dödande skott och tog honom till sjukhus för omplåstring av honom. Gärningsmannen kommer under sin fängelsetid nu bli rikligt belönad av den palestinska myndigheten, som förser honom med pengar som kommer från den generella budgeten, som i sin tur finansieras med biståndsmedel från bland annat Sverige och EU.

En annan av de terrorister som är berättigad till lön enligt palestinska myndighetens regler dömdes 2004 till 67 livstidsstraff. Han fälldes för att vara hjärnan bakom en serie självmordsattacker med totalt 66 döda. En annan dömdes 1996 till 37 livstidsstraff för att bl.a. ha lett en terroristgrupp som utförde självmordsattacker mot en buss i Jerusalem samt en annan attack. Totalt dog 46 personer och 100 skadades.

Samtidigt som Sverige och EU ger bistånd till den Palestinska myndigheten bromsar man projekt som skulle innebära att palestinska män i områden, kontrollerade av den palestinska myndigheten, skulle kunna höja sin medellivslängd från de idag 50 åren till vad palestinska män har för medellivslängd i Israel, som är 76 år. Vid universitetet i Ariel sökte man projektpengar från EU för att komma tillrätta med de lungsjukdomar som palestinier drar på sig då de blir förgiftade genom de uppvärmningsmetoder man använder. Likaså sökte man projektpengar till vattenreningsmetoder. Dessa projekt skulle leda till att palestinier fick drägligare levnadsförhållanden inne på områden kontrollerade av den palestinska myndigheten. Men universitetet fick avslag på projektpengar på grund av att det ligger i Ariel, som man påstår är på ockuperat område på Västbanken.

Konflikten med Israel består inte i bråk kring ett eget land. I samband med att det brittiska Palestinamandatet upphörde 1948 hade palestinierna en egen stat i Jordanien. Det var uppenbart inte tillräckligt eftersom man omedelbart när Israel utropade självständighet anföll Israel. Konflikten grundar sig på självaste existensen av staten Israel och existensen av en judisk stat. Slutmålet är att eliminera den judiska staten och etablera en palestinsk stat på hela området och konflikten kommer aldrig att upphöra tills detta har skett. Demoniseringen och avhumaniseringen av sionisterna, judarna allmänt och Israel särskilt och bosättarna över allt annat fortsätter. Terrorister framställs som hjältar och förebilder.

Det är självfallet inte försvarbart att Sverige eller EU betalar ut stora ekonomiska medel till den palestinska myndigheten utan att kräva fullständig transparens om vart pengarna går och att den palestinska myndigheten omedelbart upphör med att låta högt uppsatta PLO- och Fatah-personer stoppa pengar i egna fickor, finansiera terrorverksamhet och att belöna fängslade terrorister i Israel. Därför bör Sverige upphöra med biståndet till palestinierna.

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)