Uppgradering av det svenska medborgarskapet

Motion 2021/22:1435 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen om svenskt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till skillnad från i andra länder är det väldigt lätt att få svenskt medborgarskap. Det enda kravet som ställs är att man har bott i landet i fem år (två år vid giftermål med en redan svensk medborgare). Det nästan automatiska förfarandet vid beviljandet av medborgarskap har resulterat i att många svenska medborgare inte känner någon samhörighet med landet Sverige.

För att ändra på det och tydliggöra sambandet mellan medborgerliga rättigheter och medborgerliga plikter bör det införas fler krav. Kunskap i det svenska språket är grundläggande för att kunna delta i de demokratiska processerna. Därför bör ett språktest införas som krav för medborgarskap. För att främja integrationen bör det även krävas egen försörjning, och har man försörjts av samhället borde man även ha återbetalat skulden innan ansökan om svenskt medborgarskap beviljas.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)