Uppdatering av lagstiftningen för parkering via appar

Motion 2021/22:2284 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att säkerställa rättssäkerheten vid användning av appar vid parkering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag använder fler och fler appar för att betala sin parkeringsavgift. På många ställen har man också tagit bort parkeringsautomaterna. Parkeringsfrågor regleras i två olika lagar:Lag om parkeringsavgiftsom gäller då du parkerar på gatumark ochLag om kontrollavgift för olovlig parkeringvid parkering på tomtmark, exempelvis parkeringsplatser. Fortfarande är inte lagstiftningen, apparnas utformning och de befintliga parkeringsautomaterna helt kompatibla. Det måste vara samma tillgänglighet till apparna, samma konsekvenser i händelse att de inte fungerar som för fasta parkeringsautomater. 

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)