Ungdomspolitik

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5

4.1 Bakgrund 5

4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5

4.3 Självständighet och gemenskap 6

4.4 Ideella sektorn 6

5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7

6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8

6.1 Utbildning 8

6.1.1Elevinflytande 9

6.2 Hälsa 10

6.2.1 Psykisk hälsa 10

6.2.2 Fysisk hälsa 11

6.2.3 Alkohol 12

6.2.4 Rökning 12

6.2.5 Narkotika 13

6.2.6 Sex och samlevnad 13

6.2.7 Ungdomsmottagningar 14

6.2.8 Tonårsarborter 14

6.3 Arbete 15

6.4 Bostäder 15

6.5 Demokrati, politik och inflytande 16

6.5.1 Rösträttsålder 17

6.6 Fritid 18

7 Generationsklyftor 19

8 Utsatta unga 19

8.1 Unga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)