Ungdomsarbetslösheten

Motion 2010/11:A321 av Kerstin Haglö m.fl. (S)

av Kerstin Haglö m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kraftfulla insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Motivering

Sverige måste ha en politik som ger unga fler möjligheter till jobb och utbildning. Att fler unga får möjlighet att bli vuxna, flytta hemifrån och få sitt första jobb bygger Sverige starkt. Men idag möter fler och fler stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka och ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland Europas högsta. I Blekinge är drygt 2 000 ungdomar arbetslösa.

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten biter sig fast på rekordnivåer och de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen lämnar gymnasiet har regeringen stängt dörrarna till utbildningarna, dragit ner antalet platser och försvårat antagningen till högskolan.

Det är helt fel väg att gå. Vi rödgröna vill vända den utvecklingen och vill därför investera i ett brett ungdomspaket som ger unga en bättre chans på arbetsmarknaden. Av de 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser som vi vill investera i riktar vi 20 000 åt unga.

En snabbare övergång mellan studier och jobb genom bland annat upprustad studievägledning och karriärrådgivning i gymnasiet är viktig för att unga snabbt ska komma ut i arbete och inte passiviseras.

Vi tycker att det är viktigt att Arbetsförmedlingen erbjuder jobb, praktik eller utbildning från första dagen för dem som behöver stöd för att få ett jobb.

En satsning på utbildningsplatser under två år för unga arbetslösa som vill läsa in gymnasieexamen skulle vara en annan viktig insats. Vi vill se fler platser i KY och högskolan.

Stockholm den 22 oktober 2010

Kerstin Haglö (S)

Peter Jeppsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)