Ungdomars elitidrottande i kombination med gymnasiestudier

Motion 2021/22:2486 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att eleverna eller deras vårdnadshavare bör få bekosta den individuella utrustning eller liknande som behövs för att utöva elitidrotten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att NIU ska finnas kvar och fortsatt är viktig för ungdomars möjlighet till elitidrottande i kombination med gymnasiestudierna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Runt om i Sverige finns massor av olika idrottsgymnasier, och bland annat finns NIU, nationellt godkänd idrottsutbildning, för den som vill kombinera sin gymnasieutbildning med sin idrott. Idrotten sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund. NIU är en oerhört viktig faktor för många ungas möjlighet till idrottsutövande. Att NIU finns som komplement till RIG är bra för att inte det bara ska finnas RIG och sedan ingenting. Det skulle skapa onödiga klyftor.

Om NIU inte skulle finnas skulle troligen flertalet ungdomar inte fortsätta med sitt idrottsutövande. Personal kommer sägas upp. Flera av de som går ett idrottsprogram på en ort och också flyttat dit under sin skolgång, stannar många gånger kvar i kommunen vilket naturligtvis gynnar kommunens skatteintäkter.

Efter en tillsyn av Skolinspektionen har exempelvis fyra skolor med inriktning på ridsport fått nedslag eftersom eleverna på NIU måste ha tillgång till en egen elithäst eller ha hästen uppstallad på skolan eller liknande, vilket inte anses vara förenligt med en avgiftsfri skolgång.

Skolinspektionens beslut riskerar också att bli prejudicerande för alla idrottsgymnasier, eftersom ingen idrottsutbildning på elitnivå egentligen är gratis. Redan vid intagning till skolan behövs så höga färdigheter inom den egna sporten så att man nästintill inte kan ta sig dit utan utrustning. Det är oerhört positivt att ungdomar och elever kan kombinera studier och elitidrott. Det är svårt att träna ridning, skidåkning eller bandy utan hästar, skidor eller klubbor. Vi borde göra vad vi kan för att förenkla, inte försvåra, sådana upplägg. Elever eller elevernas vårdnadshavare föreslås bekosta den individuella utrustning eller liknande som behövs för att utöva elitidrotten då det bedöms orimligt att huvudmännen med skattemedel ska stå för sådan utrustning. Därför föreslår undertecknare att skollagen ändras så att det skapas möjligheter att elever eller elevernas vårdnadshavare får bekosta den individuella utrustning eller liknande som behövs för att utöva elitidrotten samt att riksdagen ställer sig bakom att NIU fortsatt är viktig för ungdomars möjlighet till elitidrottande i kombination med sina gymnasiestudier.

Alexandra Anstrell (M)

Maria Stockhaus (M)

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)