Unga på arbetsmarknaden

Motion 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för mer jobbfokus inom studie- och yrkesvägledningen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för att slopa arbetsgivaravgifterna för unga under 23 år.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för ett skatteavdrag för unga som sparar till en egen bostad.2

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för att åldersgränsen för starta-eget-bidrag sänks till 18 år.3

1 Yrkande 3 hänvisat till SfU.

2 Yrkande 4 hänvisat till SkU.

3 Yrkande 5 hänvisat till AU.

Motivering

Det är av största vikt att våra ungdomar tar sig in på arbetsmarknaden och har möjlighet att utbilda sig. Men det börjar egentligen innan dess, nämligen redan i skolan. Det är avgörande att det finns en tydligare koppling mellan skola och arbetsliv. Idag finns inte praktik på alla gymnasieprogram, vilket är en förlorad chans till en kontakt med arbetslivet för de elever vars program saknar praktikmöjligheter. Därför vill jag informera regeringen om möjligheten att se över förutsättningarna för att praktik införs på alla gymnasieprogram.

En annan aspekt är att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och på gymnasiet bör vara starkare kopplad både till den rådande arbetsmarknaden och till prognoserna för framtidens arbetsmarknad. Detta för att unga och deras föräldrar ska vara väl informerade om vad olika yrkes- och studieval medför för deras framtida jobbmöjligheter. Det skulle därför vara önskvärt att studie- och yrkesvägledningen får ett tydligare jobbfokus och en tydligare uppgift att informera om möjligheter och risker med olika yrkes- och utbildningsval.

Många arbetstillfällen skapas i landets småföretag, det är därför viktigt att dessa kan växa och utveckla sin verksamhet. Men trots att många småföretag vill anställa är de höga kostnaderna avskräckande, det är därför angeläget att det blir mindre kostsamt att anställa för småföretag, särskilt vad gäller unga. Alliansen har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, därför vill jag informera regeringen om möjligheten att se över förutsättningarna för att arbetsgivaravgifterna för unga under 23 år helt slopas.

Det bör underlättas för unga människor som jobbar att kunna spara delar av sin lön till att investera i sin egen framtid, t ex till ett eget boende. Unga som förvärvsarbetar kan få starkare ekonomiska incitament att spara pengar. Ett avdrag på inkomstdeklarationen för den del av inkomsten som destinerats till ett ungdomsbostadskonto skulle kunna vara ett sådant exempel. Därför vill jag informera regeringen om möjligheten att se över förutsättningarna till ett skatteavdrag för unga under 26 år som sparar till en egen bostad.

Sverige behöver fler som vågar satsa på att starta eget. Idag kan en person som är arbetslös erhålla rådgivning och ekonomisk hjälp om denne vill satsa på att starta eget företag. Men detta gäller från att man fyller 25 år. För unga som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar gäller att man ska ha fyllt 20 år. Goda idéer och entreprenörskap har inga åldersgränser. Därför vill jag informera regeringen om möjligheten att se över förutsättningarna för sänkt åldersgräns för att kunna få starta-eget-bidrag till 18 år.

Stockholm den 2 oktober 2013

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)