Undersköterska som legitimationsyrke

Motion 2018/19:1554 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att införa en ytterligare nivå för undersköterskor, legitimerad undersköterska, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Undersköterska är ett för både hälso- och sjukvården samt i många olika omsorgsverksamheter mycket viktigt yrke. Många arbetsuppgifter ligger på just undersköterskan och ansvaret är många gånger stort. Undersköterskor är ofta är de som är första linjens sjukvård och ska bedöma när ytterligare kompetenser behövs för att skapa en bra vård och omsorg.

Undersköterskeyrket har varierat både i status och vilken typ arbetsuppgifter som får ligga på yrkesgruppen. Det varierar både mellan olika typer av verksamhet, men också över tid. Då det varit brist på sjuksköterskor har undersköterskor tagit ett större ansvar och då bristen inte funnits, har man fått släppa arbetsuppgifter.

Yrkeskåren har ofta haft en lång arbetslivserfarenhet, vilket också lett till att arbetsuppgifterna gjorts mera avancerade. Nu finns ett behov av fler undersköterskor och att tydliggöra vad som ska ingår i grundutbildningen. Det finns också ett behov av att skapa en karriärstege för undersköterskor och en specialisering inom olika kompetenser på samma sätt som det finns för sjuksköterskor och läkare. Undersköterska skulle då kunna bli ett yrke som fick legitimation och då man erhållit legitimation skulle en behörighet ges inom olika specialiteter som säkrar kvalitén på kompetensen. Detta skulle kunna vara en del i att både ge undersköterskor högre status i sitt yrke, men också ge efterlängtat tillskott av kompetent personal och en löneutveckling inom yrket.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)