Underlätta recepthanteringen för kroniskt sjuka

Motion 2016/17:421 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på hur man ytterligare kan underlätta recepthanteringen för kroniskt sjuka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns många som är kroniskt sjuka, det kan röra sig om diabetes, epilepsi, olika former av värk, etc. Alla receptbelagda läkemedel ska idag förskrivas av läkare. Har man en kronisk sjukdom bör själva förskrivandet vara en formalitet. Även om själva förskrivningen är rutinmässig och sker över telefon/mail eller andra mer eller mindre fungerande e-tjänster tar den sjukvårdens resurser i anspråk och skapar ibland en känsla av vanmakt hos patienter som fått en ny läkare som inte känner patienten.

Ett förslag skulle då kunna vara att sjukvården upprättar en medicinlista till patienter med kroniska sjukdomar som då inte behöver förnya recept för att kunna få sin medicin. Särskilda uttagsnivåer och kontroller av beroendeframkallande läkemedel behöver naturligtvis finnas på plats för att inte öka risken för en svart marknad eller överutnyttjande och missbruk. På så vis stärks sjukas självständighet, samtidigt som läkare kan ägna sig åt att följa upp sina patienter istället för att fylla i e-recept per telefon.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)