Underlätta kollektivt boende

Motion 2018/19:2533 av Magnus Ek (C)

av Magnus Ek (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att tillåta en mer jämlik fördelning av kostnaderna för kollektivt boende och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt gällande regelverk får den som innehar en bostad och delar den med andra i ett kollektiv endast ta betalt för övriga boendes exklusiva boendeyta och enbart göra skatteavdrag för kostnaderna för övriga boendes exklusiva boendeyta. Att den som har hyreskontraktet, eller äger en bostadsrätt, förväntas betala mer för vardagsrum, kök och badrum än övriga boende, även när man delar lika på de delarna av boendet, äger ingen större rättvisa.

Sverige lider av bostadsbrist i snart sagt i hela landet. I storstadsregioner och universitetsorter är bostadssituationen särskilt svår för unga. Vi behöver helt enkelt fler bostäder som unga kan tillgå. Ett sätt att uppnå det är att använda det befintliga bostadsbeståndet mer effektivt. Att välja att bo tillsammans med andra, även när man inte kan anses ha ett gemensamt hushåll, bör vara lätt och billigt.

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare