Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Underlätta för seniorer att flytta genom lindrade bolåneregler

Motion 2021/22:3768 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för lättnader i bolånerestriktioner för seniorer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Över hälften av de som har fyllt 65 år bor i ett ägt enfamiljshus – villa, kedjehus eller radhus – och där har man ofta bott i 20–30 år. Denna bostad är i många fall i två våningsplan och inte sällan försedd med källare. En sådan bostad är olämplig att leva i på äldre dar, då en åldrande kropp ofta kräver större tillgänglighet och universell utformning.

Många seniorer önskar skaffa sig en bostad i ett seniorhus. Men det som blir kvar, när huset är sålt och alla skatter och avgifter är erlagda, räcker inte alltid till att skaffa sig seniorbostaden i ett seniorhus utan att ta ett bolån. Om man tar ett bolån, och lånet är större än motsvarande 4,5 gånger bruttoinkomsten måste man amortera 1 procent per år på det lånet. Detta amorteringskrav gäller från den 1 mars 2018 och utgör ett onödigt hinder på en rörlig bostadsmarknad. Många pensionärer med normalpension får svårt att skaffa sig en ersättningsbostad i ett seniorhus.

En följd av seniorers svårighet att av ekonomiska skäl inte kunna flytta, är att äldre hushåll ofrivilligt blir en bromskloss för bostadsmarknadens flyttkedjor. Seniorer sitter nämligen på ett attraktivt bostadsbestånd, som passar för barnfamiljer. Om staten lättade på reglerna för pensionärer att ta bostadslån skulle de lättare kunna bosätta sig i ett senioranpassat flerbostadshus vilket kan få positiva effekter på bostadsmarknaden och i äldreomsorgen. Seniorer skulle inte bidra till den så kallade bostadsbubblan genom att skaffa sig en adekvat bostad på äldre dar.

En annan positiv effekt som uppstår om seniorer utan alltför stor ekonomisk uppoffring kan flytta till en senioranpassad bostad är att ofrivillig ensamhet och oro kan skingras samt att tryggheten kan öka i flerbostadshusets gemenskap. Det är positivt för den enskilde och samtidigt för samhället, som bland annat får lättare att stödja de äldre med viss service och tjänster.

Regeringen bör därför se över förutsättningarna för lättnader i bolånerestriktioner för seniorer.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)