Underlätta för ideella föreningar att skaffa banktjänster

Motion 2021/22:2325 av Jakob Olofsgård (L)

av Jakob Olofsgård (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för ideella föreningar att skaffa banktjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gång på gång kommer rapporter om hur svårt det är för nystartade, små och även större lokala föreningar att starta bankkonto. Eftersom ideella föreningar inte är lagreglerade finns stora variationer i stadgarna. Vilket är en syftet med en förening, att formen kan varieras utifrån idén och medlemmarnas önskan. Men det för också med sig att banker har svårt att veta vilka underlag de ska begära in.

Därför behöver möjligheten ses över för att underlätta för ideell sektor att skaffa grundläggande banktjänster såsom bankkonto och möjlighet att ta emot och skicka betalningar.

De större bankerna äger själva inget större intresse att hitta bra lösningar då föreningar sällan är några lönsamma kunder. Ofta är det mindre banker ute i landet som uppvisar ett större engagemang för ideella föreningars betydelse för landsbygden. Det är därför av högsta vikt att främja civilsamhällets behov av grundläggande banktjänster för ideella föreningar.

Jakob Olofsgård (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)