Underlätta för donation

Motion 2018/19:1025 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra anmälan till donationsregistret i samband med pass-, id-korts- och körkortsansökan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk sjukvård är fantastisk och idag kan vi laga och fixa de mest trasiga kroppar. Men för att svensk sjukvård ska lyckas i detta arbete, krävs det att människor gör ett aktivt val att donera organ och vävnader efter sin död. Idag råder en organbrist i Sverige vilket leder till att köerna för transplantation i många fall är långa och många människor dör på grund av organbrist. Andelen avlidna människor som kunnat donera sina vävnader och organ har ökat under de senaste åren enligt Socialstyrelsen men behovet är fortfarande större än antalet donatorer vilket gör att behovet kvarstår. Endast två av tio personer har anmält sin vilja om organ eller vävnadsdonation och väntan på en njure, lever eller hjärtklaff är fortsatt lång.

Donationsviljan i Sverige är hög och idag är det enkelt att anmäla sig som donator via socialstyrelsens hemsida där inloggningen sker med hjälp av e-legitimation. Få svenskar är dock registrerade via socialstyrelsens donationsregister, vilket inte beror på att tekniken för registrering saknas, utan för att få vet om att det är livsviktigt att vara donator.

Staten behöver förenkla för sina medborgare att göra det aktiva valet att bli donator. Genom enkla sätt att anmäla sig till donationsregistret skulle antalet donatorer öka i Sverige. Regeringen bör därför se över möjlighet att anmäla sig till donationsregistret i samband med pass-, id-korts- och körkortsansökan.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)