Underhållsstödet

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)
S25074

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underhållsstödet bör höjas med 50 kronor per barn och månad.

Motivering

Underhållsstöd för barn till särlevande föräldrar infördes 1997 och syftar till att förbättra barnens uppväxtvillkor. Stödet uppgår idag till 1 273 kronor per barn och månad. Förutom en höjning med 100 kronor år 2006 har nivån på underhållsstödet varit konstant sedan införandet. Det innebär att värdet varje år gröps ur av inflationen. Idag är det cirka 220 000 barn som får någon form av underhållsstöd.

Barnfattigdomen ökar och förutspås fortsätta att öka om ingenting görs. Enligt Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport från 2012 lever 248 000 barn i familjer som antingen har en låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler än i 2011 års rapport. Bland barn till ensamstående föräldrar är fattigdomen mer än tre gånger så hög som bland barn till sammanboende föräldrar. Ett av Rädda Barnens krav för att minska fattigdomen är att underhållsstödet till ensamstående indexregleras.

Den viktigaste insatsen för att bekämpa barnfattigdom är att bekämpa föräldrarnas arbetslöshet. Men för att den som blir sjuk, arbetslös eller separerar inte också ska behöva bli fattig måste det finnas fungerande trygghetssystem. En konkret och angelägen åtgärd för att minska barnfattigdomen är därför att höja underhållsstödet. Vi föreslår att underhållsstödet höjs med 50 kronor per barn och månad.

Stockholm den 3 oktober 2013

Hillevi Larsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)