Typgodkänt byggmaterial

Motion 1998/99:Bo513 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)
Det är i dag dyrt att bygga bostäder i Sverige. En av orsakerna till detta
är den mycket bristfälliga konkurrensen på byggmaterialmarknaden.
Sedan några år tillbaka är byggmaterial som är typgodkända i andra
nordiska länder även typgodkända i Sverige. Det är positivt och leder till
en viss ökad konkurrens, men det är långt ifrån tillräckligt. När vi nu är
medlemmar i EU är det därför naturligt och önskvärt att också
typgodkänna byggmaterial från andra EU-länder och på så sätt öka
konkurrensen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om typgodkännande av byggmaterial från andra EU-
länder.

Stockholm den 27 oktober 1998
Kerstin Kristiansson (s)
Hans Stenberg (s)

Agneta Lundberg (s)

Susanne Eberstein (s)

Göran Norlander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)