Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Tydlighet vid kortbetalning

Motion 2021/22:389 av Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

av Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att standardisera kortbetalningssystemen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi går mot ett allt mer kontantfritt samhälle, vilket gör att kortbetalning som betalnings­alternativ ökar bland såväl unga som äldre. Lite beroende på vilken vara eller tjänst som ligger till grund för betalning så varierar också hanteringen vid kortbetalning.

För att främja en god och säker betalning är det av vikt att kortbetalningarnas olika procedurer är så få som möjligt för att inte säga endast har ett utförande. Vid betalning av varor och tjänster där dricks förväntas ska det hanteras som ett tillval i menyn och inte något som konsumenten tvingas hantera och ta ställning till. Det är idag ett upplevt problem att just funktionen dricks är besvärande. Texten är ofta liten och inte alltid tydlig att se i dåligt ljus i en stundtals stressad miljö. Risken för fel är överhängande och ut­talad.

Genom att totalsumman alltid presenteras direkt vid kortköp följt av att konsumenten ska uppge sin personliga kod, minskar risken för omedvetna och felaktiga transaktioner från kontot. Regeringen bör därför skyndsamt se över och standardisera kortbetalnings­systemen och reglera i lag så att konsumenten kan utföra trygga och säkra kort­transaktioner genom att totalsumman är angiven och att eventuella tillägg hanteras genom menyval för den som så önskar.

Linda Lindberg (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)