Tydligare uppdrag till myndigheter och verk att hjälpa företagen att göra rätt

Motion 2021/22:2024 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över uppdragen och regleringsbreven till Sveriges myndigheter och verk så att de också ska ha ett tydligt uppdrag att hjälpa företagen att göra rätt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges myndigheter och verk också bör ha ett tydligt uppdrag att redovisa hur de har jobbat för att ge råd och hjälp till företagen för att underlätta för dem att göra rätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det behöver tydligare framgå i regleringsbrev och övriga uppdrag till Sveriges myndigheter och verk att de utöver sitt kontrollansvar också ska ha ett tydligt uppdrag att hjälpa företagen att göra rätt. Myndigheter och verk ska ha ett tydligt uppdrag om att de också ska ge råd och stöd till företagen och därmed underlätta för företagen att göra rätt. Myndigheterna och verken behöver samtidigt ha ett redovisningsuppdrag på hur de har jobbat för att hjälpa företagen att göra rätt.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)