Tydligare nyttjande av allemansrätten

Motion 2019/20:1492 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydligare nyttjande av allemansrätten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser ofta allemansrätten som ett gammalt kulturarv och vissa ser till och med allemansrätten som en nationalsymbol. Begreppet allemansrätt är dock sannolikt inte äldre än från 1900-talets mitt, men delvis kan det som kallas för allemansrätt härledas mycket långt tillbaka i tiden. Den används för att möjliggöra för människor att plocka bär till husbehov och att vandra fritt i skog och mark, vilket är en unik möjlighet i Sverige som vi vill värna.

Nyttjandet av allemansrätten har dock förändrats de senaste åren. Nu är det inte ovanligt att kommersiella företag använder allemansrätten för att i stor skala plocka bär. Allt vanligare är också att man använder allemansrätten för att anordna upplevelse­aktiviteter i stor skala på annans mark. Det är ett nytt nyttjande av allemansrätten.

Det är viktigt att det finns både bärplockning och upplevelseindustri, men att det ska vara en gratis nyttighet till näringsidkare är inte en självklarhet. Det kan inte vara rimligt att värdet av skog och natur fritt kan exploateras, utan att markägare blir vare sig tillfrågade eller ersatta.

Med anledning av ovanstående bör man överväga möjligheterna till en översyn av lagstiftning kring allemansrätten, i syfte att skydda allemansrättens ursprungliga syften.

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)