Tydliga regler för att söka pengar ur Viltvårdsfonden

Motion 2021/22:2662 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriterierna måste vara tydliga att det fortsättningsvis är forskning om vilda djur som ligger till grund för att kunna söka pengar ur Viltvårdsfonden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jägare med vapenlicens och vapen måste betala 400 kr för ett jaktkort. Dessa pengar går direkt in till Viltvårdsfonden. Denna fond är ämnad för att man kan söka pengar för forskning om vilda djur. Tidigare så var det Viltvårdsfonden själva som bestämde hur pengarna skulle fördelas till de som ansökte om medel för forskning. Nu har en ny rutin införts vilket innebär att det är Naturvårdsverket som bestämmer hur pengarna för jaktkort ska fördelas. Kriterierna är inte tydliga så de tidigare kriterierna att det ska handla om forskning om vilda djur inte gäller längre. Det jägarna nu befarar är att exempelvis jaktmotståndare kan söka pengar ur Viltvårdsfonden och den tidigare forskningen om vilda djur går förlorad och pengarna som jägarna betalar för ett jaktkort går till andra ändamål. Kriterierna måste vara tydliga att det fortsättningsvis är forskning om vilda djur som är ligger till grund för att kunna söka pengar ur Viltvårdsfonden.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)