Tvångsmässigt kvarhållande enligt LVM

Motion 1988/89:So311 av Göran Åstrand (m)

av Göran Åstrand (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So311

av Göran Åstrand (m)

Tvångsmässigt kvarhållande enligt LVM

Lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM) har fått en utformning som gör
det möjligt att oberoende av den vårdades egen vilja genomföra avgiftning,
rehabilitering och vård. Många av de HIV-positiva, med gravt drogmissbruk
som skäl för LVM-ingripande, kan därmed få hjälp att komma tillrätta med
sitt drogmissbruk.

Här föreligger dock ett betydande problem under avgiftningsfasen (som
enligt lagen skall inleda LVM-ingripandet). Regelmässigt är det sjukvårdshuvudmannen
som ansvarar för avgiftningen. Den möjlighet att tillämpa
tvång som LVM medger föreligger inte enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Detta medför - som flera uppmärksammade exempel från bl.a. Stockholm
visar - att den intagne inte sällan avviker under avgiftningsfasen och att den
avsedda och beslutade LVM-vården därmed inte kan komma till stånd.

För att komma tillrätta med detta allvarliga förhållande borde genom
t.ex. en komplettering av hälso- och sjukvårdslagen möjliggöras ett tvångsmässigt
kvarhållande vid avgiftning enligt LVM.

Hemställan

Med stöd av det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådana regler att
tvångsmässigt kvarhållande för avgiftning enligt LVM skall kunna ske
vid sjukhus i enlighet med vad i motionen anförts.

Stockholm den 24 januari 1989
Göran Åstrand (m)

6

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)