Turistnäringen

Motion 2003/04:N347 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:N347

av Lars Lindén m.fl. (kd)

Turistnäringen

1 Sammanfattning

Turismen är viktig för Sverige

Sveriges turistnäring omsätter i dag hälften av EU-snittet fördelat per capita. Sverige har goda förutsättningar att öka sin andel av den internationella turismen. Därför satsar Kristdemokraterna 200 miljoner kronor på turistfrämjande åtgärder. Det innebär att Kristdemokraterna satsar dubbelt så mycket som regeringen på detta ändamål. Svensk lands- och glesbygd kan locka många turister från hela världen. Därför föreslår vi att satsningen framför allt ska användas för att locka turister till den svenska lands- och glesbygden, och då i samverkan med berörda kommuner och lokalt näringsliv.

Det krävs också samverkan och samordning mellan offentliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)