Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Turistmoms

Motion 2010/11:Sk219 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om de turistmomssatser som i dag varierar kan göras mer enhetliga.

Motivering

Idag råder stor otydlighet när det gäller turistmomsen; i vissa fall ska det vara 6 procent och i andra 25 procent.

Guidade bussturer har momssatsen 6 procent medan guidade cykelturer har momssatsen 25 procent. Downhill, det vill säga cykelutförsåkning har momssatsen 6 procent medan forsränning har 25 procent. Djurparker betalar 6 procent medan guidade bäversafariturer har 25 procent i moms.

Turistverksamheternas olika momssatser förefaller godtyckliga, uppmuntrar till fusk och kan leda till gränsdragningsproblem.

Besöks- och turistnäringen är en näring där vi ser hög tillväxt just nu och där en stor andel av de nya arbetstillfällena i Sverige skapas, inte minst för unga. En lägre och mer enhetlig momssats skulle underlätta för nya företag att våga starta utan att behöva tänka på vilka tjänster som belastas med en mer fördelaktig moms. En sänkt och mer enhetlig momssats skulle underlätta för nya företag att växa i denna framtidsbransch.

Dagens momssatser för olika verksamheter inom turistnäringen måste ses över så att de harmonieras på en lägre nivå. Det skulle skapa tillväxtmöjligheter och underlätta för branschen och samtidigt minska fusket. En mer enhetlig lägre momssats borde införas så fort statsfinanserna tillåter.

Stockholm den 19 oktober 2010

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)