Turismmomsen

Motion 2010/11:Sk267 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om harmoniserade momssatser inom turismens fyra huvudkategorier.

Motivering

Dagens system med olika momssatser är krångligt, byråkratiskt och missgynnar de mest arbetsintensiva delarna av den för Sverige alltmer betydelsefulla besöksnäringen.

Biobesök, konserter och inträde till djurparker klassas som kultur och momssätts med 6 procent. Större sightseeingarrangörer som kör rundturer i buss och båt anses bedriva transporter och momssätts med sex procent. Guidade turer till fots, cykel eller kajak är däremot upplevelser och då gäller en moms på 25 procent. Enligt Ekoturismföreningens kartläggning 2010 av 32 olika semesternöjen, är verkligheten till och med ännu mer krånglig:

Restaurangbesök momssätts med högsta momsen på 25 procent, medan pizzan för avhämtning klarar sig undan med 12 procent. Momsen är dubbelt så hög på övernattningar i gästhamnar som på campingplatser. Många offentliga aktörer som museer och naturrum är dessutom helt momsbefriade, och särskilda regler gäller om arrangören är en ideell förening, ett studieförbund eller ett företag.

Det är inte lätt att vara företagare, eller förening på landsbygden, där turismen som näring uppmuntras, men där regelverket verkligen inte underlättar arbetet. Likadant är det för mötesindustrin, där konferensarrangemang med tillhörande tjänster har en moms på 25 procent, medan logidelen för konferensdeltagarna beskattas med 12 procent.

Det borde vara en viktig del i arbetet med regelförenkling för företagen att fastställa vilka verksamheter som ska definieras att tillhöra turismens olika delar, så att momssatserna kan harmonieras. Turismens fyra grundpelare består av äta, göra, bo och resa, enligt turismvetenskapen.

Om verksamheterna delades in i dessa fyra kategorier, kunde också momsen blir mer förståelig och enkel att hantera. Till exempel att hotell, vandrarhem, camping, pensionat och gästhamnar har en momssats eftersom det handlar om logi, och entréavgifter till kulturevenemang, konserter, djurparker, idrottsevenemang, äventyrsbad, nöjesparker etc. har en momssats.

Stockholm den 25 oktober 2010

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)