Trygghetssystem också för företagare

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S)

av Hanna Westerén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetssystem för företagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler och växande företag är avgörande för att klara jobben. Det handlar om en framtidsinriktad politik för entreprenörer och företagare. I dag skapas de flesta nya jobb inom små och medelstora företag. Exempelvis har omkring 90 procent av de nya jobben under de senaste åren skapats i företag med färre än 200 anställda.

I dag är en företagares ekonomiska trygghet beroende av i vilken företagsform verksamheten bedrivs. En företagare som driver sitt företag som enskild firma har rätt till ett särskilt stöd under de första två åren. Då beräknas sjukpenningen utifrån vad en anställd skulle ha för inkomst från ett liknande arbete.

Om företagaren i stället driver sitt företag som aktiebolag eller som en ekonomisk förening gäller inte detta. Då beräknas sjukpenningen i stället utifrån den faktiska lön som tas ut. Om ingen lön tas ut betalas ingen sjukpenning ut. Den som precis har startat ett aktiebolag och som ännu inte har kunnat ta ut någon lön riskerar därmed att stå helt utan ersättning om hon eller han drabbas av sjukdom.

Vi vill att människor ska våga ta steget och starta företag. Då är det viktigt att de sociala trygghetssystemen utvecklas och ger ett bra skydd även för dessa människor. Vi ser ett klart behov av förbättrade trygghetsregler för företagare. Regeringen har sedan tillträdet visat på såväl ambition som intresse för att förbättra villkoren för såväl befintliga som blivande företagare. Detta märks inte minst på föräldraförsäkringens område. Dock krävs ytterligare reformer för att göra det egna företagandet såväl attraktivt som tryggt. Regeringen bör beakta villkoren för ovan nämnda grupp.


Hanna Westerén (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)