Trygghet vid elektronisk handel

Motion 2005/06:L391 av Göte Wahlström m.fl. (s)

av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av trygghet vid elektronisk handel.

Motivering

Att handla på Internet är idag vanligt i stora delar av världen. Den elektroniska handeln känner inte några gränser, den är global och detta måste konsumenterna förhålla sig till. Vi vet att det begås brott vid handel över Internet och man måste vara medveten om dessa risker. Det kan finnas risker med att lämna ut sitt kontokortsnummer vid elektronisk handel.

Konsumenter kan lätt se fördelarna med elektronisk handel men med tanke på de risker som finns, och svårigheten att åtgärda dessa, måste vi ha en god konsumentinformation om hur handeln över Internet fungerar. För företag i Sverige fungerar svenska lagar men det gäller inte de många utländska företag som gör reklam och som säljer till konsumenter i vårt land.

Konsumentinformation är en av åtgärderna som effektivt kan få konsumenterna att handla mer säkert över Internet. De etablerade konsumentorganisationerna bör användas i en informationskampanj, de har vana vid att informera och de är väl kända i vårt land. Jämsides med vederhäftig konsumentinformation bör frågan om konsumentskydd vid elektronisk handel ses över ur laglig synvinkel.

Stockholm den 5 oktober 2005

Göte Wahlström (s)

Laila Bjurling (s)

Lars Wegendal (s)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)