Trygghet mot brott

Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S)

av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:Ju359

av Morgan Johansson m.fl. (S)

Trygghet mot brott

S96002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Motivering 7

1. Bekämpa den grova organiserade brottsligheten och skapa en effektivare polis 8

1.1. Inför ny organisation mot organiserad brottslighet 8

1.2. Skärpta åtgärder mot illegala vapen 9

1.3. Stärk vittnesskyddet 10

1.4. Polisens infiltration 10

2. Bekämpa terrorism – ge Säkerhetspolisen tillgång till signalspaning 10

3. Skapa en effektivare polis 11

3.1. Ny polisorganisation behövs 11

3.2. Fristående myndighet som utreder brott begångna av poliser och åklagare 11

3.3. Modern polisutbildning 12

3.4. Civilanställda inom polisen 12

3.5. Polisens handledning 12

4. Bättre brottsförebyggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (71)