Trygghet med kontanter

Motion 2021/22:1967 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att alla bemannade affärer ska vara skyldiga att ta emot kontanter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utan kontanter står vi oss slätt den dagen strömmen går, kortterminalerna slutar fungera eller illasinnade aktörer stör våra betalsystem. Med kontanter är vi betydligt tryggare. Betalkort, Swish och andra elektroniska sätt att betala för varor och tjänster är onekligen smidiga – för alla som har möjlighet att använda modern betalningsteknologi. Flertalet svenska konsumenter behöver inte längre kontanter i vardagen. Men för de digitalt okunniga och vid en krissituation där elektricitet och internetuppkoppling är utslagna spelar kontanter en viktig roll eftersom de fortfarande fungerar i de flesta fall.

Många har svårt att bli accepterade som kunder hos banker, till exempel tiotusentals hemlösa. Också många nyanlända kan ha höga trösklar att ta sig över innan de fullt ut kan använda digitala betalningstjänster. Till denna grupp kommer även vissa pensionärer, funktionshindrade och andra som kanske har svårt att rent praktiskt hantera eller förstå tekniken. Även turistnäringen och andra torde påverkas negativt om kontanterna försvinner. Kontanter hjälper även barn att lära sig vad det innebär att ha pengar och deras värde.

Olika typer av så kallade cyberattacker under senare tid har visat hur sårbara våra digitala betalningssystem är. Det vore naivt att tro att fullskaliga angrepp av den typen skulle vara otänkbara. Vår beredskap i det hänseendet måste förbättras. En enkel väg är att tillse att sedlar och mynt fortsatt går att använda överallt.

Danmark har en lag där i princip alla bemannade affärer måste ta kontanter.

Norge har en lag där alla näringsidkare är skyldiga att ta emot kontanter.

Sverige borde skyndsamt följa Danmark och Norges exempel och med lag tvinga alla näringsidkare att ta emot kontanter.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)