Trygghet i anställningen

Motion 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V)

av Josefin Brink m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:A201

av Josefin Brink m.fl. (V)

Trygghet i anställningen

V504

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Trygghet i anställningen ger en bättre arbetsmarknad för alla 3

4 Minska de otrygga anställningarna 4

4.1 Objektiva skäl för alla visstidsanställningar 5

4.2 Inför en tydlig maximigräns för tidsbegränsad anställning 5

4.3 Förhandlingsskyldighet 6

4.4 Företrädesrätt till återanställning 6

4.5 Informationsskyldighet 7

4.6 Tydligare personsamband vid vikariat 7

5 Ta bort tvåpersonsundantaget 8

6 Stärkt reglering vid in- och uthyrning av arbetstagare 9

6.1 Inhyrning ska inte vara tillåten när tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning 10

6.2 Permanenta behov ska inte tillgodoses
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)