Tryggare småföretagare

Motion 2017/18:812 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över trygghetssystemen för småföretagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetslösheten i Sverige sjunker och regeringen har initierat en mängd insatser både för att förbättra kunskap, kompetens och matchning samt för att fler företag ska kunna växa och anställa, men det behövs ytterligare insatser för att fler ska komma i jobb.

Sveriges arbetsmarknad består till största delen av mindre företag och det är också där en stor del av jobben skapas. För att fler ska våga satsa och för att skapa bra villkor för företagare behöver fler företagare och de som vill starta företag känna en större trygghet. Idag är de sociala trygghetssystemen utformade efter att du ska ha en anställning och för företagare är tryggheten mindre. Som ett exempel behöver villkoren i sjukförsäkringen ses över där du som egenföretagare idag själv väljer försäkringsnivå. Risken är att man som ung och frisk väljer ett lågt skydd för att man anser att risken för sjukdom är låg eller för att hålla nere kostnaderna. Detta kan skapa stora ekonomiska problem vid långvarig sjukdom, om man då valt ett lägre skydd genom karenstid på exempelvis 60 eller 90 dagar.

Pensionen och sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen behöver förändras så att rättigheter för mellan anställda och företagare blir mer likvärdiga. Om landets företagare ska kunna och våga växa och anställa behöver vi se över villkoren för dem som startar och driver företag.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)