Trygga jobb

Motion 2021/22:1338 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygga jobb och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett gissel på svensk arbetsmarknad är de otrygga anställningarna. Ekonomi är ett viktigt incitament i all kommersiell verksamhet. Under rådande omständigheter är det tydligt att arbetsgivare som står i begrepp att anställa personal vid en överslagsberäkning kommer fram till att det är mer lönsamt för dem att anställa personal med osäkra anställningsvillkor än med trygga. Därför bör vi förändra ekvationen och minska lönsamheten för de som anställer på osäkra anställningsformer. Det kan man exempelvis göra genom att ta ut högre arbetsgivaravgifter. Pengarna kan sedan finansiera den ökade ohälsan som de osäkra anställningarna för med sig.

Ett annat exempel som man bör se över är införandet av en särskild arbetsgivaravgift för de arbetsgivare som har anställda med otrygga anställningar. Denna avgift skulle kunna kompensera genom att minska arbetsgivaravgiften för arbetsgivare med trygga anställningar. På så sätt skulle fler arbetsgivare välja trygga anställningar framför otrygga.

Denis Begic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)