Trygg och tillgänglig diabetesvård

Motion 2021/22:3422 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:3422

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Trygg och tillgänglig diabetesvård

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga orsakerna till de regionala skillnaderna inom diabetesvården och förbättra efterlevnaden av de nationella riktlinjerna för diabetesvård och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell diabetessamordnare och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det psykosociala stödet till personer med diabetes och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)