Trohetsed för de svenska riksdagsledamöterna

Motion 2015/16:1444 av Anna Hagwall (SD)

av Anna Hagwall (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en trohetsed som nyvalda riksdagsledamöter ska svära vid mandatperiodens början och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

I flera europeiska länder finns en fin tradition enligt vilken nyvalda riksdagsledamöter vid mandatperiodens början får svära en trohetsed. Denna ed ser olika ut i olika länder eftersom alla länder har olika seder och parlamentariska traditioner. Detta är också något som i aktuella länder uppskattas av medborgarna. Det är en ceremoni som ger en allvarstyngd och vördnadsfull inramning till ledamotens viktiga och ansvarsfulla tjänst. Det är även en gärning som knyter ledamoten närmare sitt uppdrag att tillvarata folkets intresse snarare än eventuella lobbyorganisationer eller egna karriärsambitioner. För svenskt vidkommande torde detta kunna ske vid riksmötets högtidliga öppnande medan konungen ännu är närvarande. Innehållet i eden kan med fördel bli föremål för en mindre utredning i en parlamentarisk grupp.

 

Anna Hagwall (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)