Transportörers ansvar för trafficking

Motion 2005/06:Ju525 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportörers och i synnerhet färjerederiers ansvar för att motverka trafficking.

Bakgrund

Passagerarfärjorna är ett av de vanligaste transportsätten vid trafficking och borde därför ha intresse av att motverka sådan kriminell verksamhet. Redan i dag bedrivs motsvarande arbete bland researrangörer, främst till chartermål.

Enligt polisens årsrapporter om människohandel är passagerarfärjorna ett av de vanligaste transportsätten för att föra traffickingoffer från Östeuropa till Sverige. Det är samma färjor som lockar med populära helgkryssningar till ett billigt pris. Tillsammans med offret finns ofta en hallick som håller ett vakande öga, eller som väntar i Sverige när offret stiger av. Det är också vanligt förekommande att offer säljs till kunder redan på färjan.

Trafficking är ett av de grövsta övergreppen på kvinnor och barn som oftast luras in i eller kidnappas till sexslavar. Självfallet är detta helt oacceptabelt och upprörande att färjerederierna inte gör något åt problemet. Det handlar inte om att rederierna ska ta över polisens roll utan agera kraftfullt med förebyggande insatser och aktiv kommunikation med polisen. Det är dags att färjerederierna nu tar sitt ansvar.

Eftersom ECPAT bedriver ett aktivt och viktigt arbete i bl.a. frågor om trafficking och barnsexhandel bör regeringen i samarbete med ECPAT initiera en direkt kommunikation med rederierna. Jag anser att regeringen skyndsamt bör agera i frågan så att transportörer och i synnerhet rederierna medverkar till att ta ansvar och motverka trafficking. Detta bör riksdagen som sin menig ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)