Transpersoners behov av skydd mot hets mot folkgrupp

Motion 2004/05:K274 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att transpersoner, dvs. könsidentitet, skall omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelse i 7 kap. 4 § 11 om hets mot folkgrupp.

2Transpersonsbegreppet

Transpersoner är individer som av omgivningen uppfattas ha eller ge uttryck för en avvikande könsidentitet, till exempel genom att deras könsidentitet tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln. Det är bland annat transsexuella, transvestiter, intersexuella och dragkings/queens. Transpersonsbegreppet som politisk term förutsätter inte att individen själv identifierar sig som transperson.

3Hets mot folkgrupp

Kunskapen om transpersoners situation i samhället är bristfällig. Detta har också angetts som ett hinder i det politiska arbetet. I regeringens proposition (prop.2001/02:59) om hets mot folkgrupp, framgår att det saknas underlag för att bedöma hur pass vanlig hets mot transpersoner är. Regeringen konstaterar i nämnda proposition att det kan vara motiverat "att i ett annat sammanhang se över den generella kunskapen om transpersoner".

Den 1 januari 2003 trädde lagändringar i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen i kraft som innebär att sexuell läggning omfattas av hets mot folkgrupp. Såsom bestämmelsen är utformad står transpersoner skyddslösa.

Vi vet att transpersoner som grupp råkar ut för hetspropaganda. Detta är oacceptabelt och motiverar ytterligare begränsning av yttrandefriheten. Vi menar att det är just transpersoners utsatta situation som motiverar att tillämpningsområdet för bestämmelsen om hets mot folkgrupp utvidgas. Därför yrkar vi att riksdagen ska tillkännage för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att transpersoner, dvs. könsidentitet, ska omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelse 7 kap. 4 § punkt 11 om hets mot folkgrupp.

Stockholm den 23 september 2004

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)