Trängselskatt

Motion 2018/19:2579 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)

av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna om trängselskatt för boende i Ropsten och på Lidingö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängselskatten kom till för att minska trängseln på vägarna i våra större städer och öka incitamenten att åka kollektivt. Den trängselskatt som införts i Ropsten för Lidingö­borna motverkar dock dem som vill åka kollektivt.

Placeringen av betalstationen för trängselskatt i Ropsten ökar biltrafiken i stan, eftersom den gör det dyrare att parkera och ta tunnelbanan än vad det är att ta bilen hela vägen in till stan. Ropsten är den kollektivtrafikhållplats och stora knutpunkt som är närmast och mest naturlig för många Lidingöbor att parkera vid. Att även de som åker kollektivt tvingas betala trängselskatt gör att incitamenten att åka kollektivt in till Stockholms innerstad minskar. De som väljer att parkera bilen vid Ropsten för att sedan åka vidare in till centrum med kollektivtrafiken borde istället undantas från trängsel­skatten.

Inga andra kommuninvånare i Stockholms trängselskattesystem missgynnas likt Lidingöborna av att parkera bilen och byta till tunnelbana. En liknande situation har aktualiserats i Göteborg och där har riksdagen och regeringen beslutat om undantags­regler. Lidingö och Ropsten behöver få samma undantag, för miljöns skull och för att allt annat vore orättvist och opraktiskt. Vi bör inte ha lagar och skatter som behandlar människor helt olika enbart beroende på vilken plats de bor på.

Tillsammans med Transportstyrelsen har Trafikverket dessutom undersökt möjlig­heterna att genom tekniska åtgärder återställa möjligheten att fritt från trängselskatt kunna parkera samt hämta och lämna passagerare i Ropsten. Trafikverket konstaterar att


det är såväl tekniskt som fysiskt möjligt samt rätt att skapa en lösning för detta. Detta har regeringen dock nekat, i strid med vad den egna myndigheten rekommenderar.

Ida Drougge (M)

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)