Trafiklärarlegitimation

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta trafikskolor. De negativa konsekvenserna av detta är många. Människor blir lurade att betala dyra pengar för körlektioner där man får dålig, eller till och med direkt felaktig utbildning. Köerna till förarproven växer, då allt fler blir underkända. Skatteintäkterna blir lägre, och de svarta trafikskolorna konkurrerar ut de riktiga trafikskolorna som får svårare att klara sig och tvingas lägga ned. Och inte minst är det ytterst problematiskt ur trafiksäkerhetssynpunkt när många elever får en dålig utbildning.

Idag finns det ingen trafiklärarlegitimation som konsumenten kan efterfråga eller kontrollera. Transportstyrelsens tillsyn av trafikskolor gäller per definition bara de auktoriserade trafikskolorna. En trafiklärarlegitimation ökar möjligheten för eleverna att kontrollera att trafikläraren och trafikskolan är auktoriserad. Denna åtgärd kan därför vara en del i att minska de svarta trafikskolorna, men behöver sannolikt också kompletteras med ytterligare åtgärder.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)