Trafikinvesteringar i Göteborg

Motion 1992/93:T212 av Sten Östlund m.fl. (s)

av Sten Östlund m.fl. (s)
I motion 1991/92:Fi305 och i motion till prop. 1992/93:50
krävde vi att staten skulle fullfölja sina åtaganden enligt
storstadssatsningen ''Storstadens trafiksystem'' och
uppgörelsen enligt den s.k. Adelsohnska utredningen. Den
hårdnackade bindningen till lösningen för E6:ans dragning,
varöver kommunen inte råder, har inneburit att angelägna
trafikinvesteringar inte minst på kollektivtrafikens område
inte kommit till stånd. Lös bindningen till E6:an och släpp
loss de angelägna investeringarna!
Investeringarna i sig är av stor betydelse för
Göteborgsregionen och dessutom betydelsefulla av
arbetsmarknadsskäl i ett läge då Göteborg har den näst
högsta arbetslösheten i länet -- 5,9 procent öppet arbetslösa
och byggarbetslösheten uppgår till 19,6 procent.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Adelsohn-uppgörelsen för
Göteborg skyndsamt skall genomföras.

Stockholm den 25 januari 1993

Sten Östlund (s)

Doris Håvik (s)

Jan Bergqvist (s)

Inga-Britt Johansson (s)

Torgny Larsson (s)

Marianne Carlström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)