Trafik och social hållbarhet

Motion 2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:T534

av Peter Pedersen m.fl. (v)

Trafik och social hållbarhet

v243

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Socialt hållbar trafikpolitik 6

4.1 Kvinnor och män 6

4.2 Trafikpolitik för låginkomsttagare 7

4.3 En trafik på barns villkor 7

4.4 En trafikpolitik för personer med funktionsnedsättning 10

4.5 En trafikpolitik som inte diskriminerar personer med utländsk bakgrund 11

4.6 En säkrare trafik 13

4.7 Glesare bygder i förhållande till storstäder och större städer 17

5 Konkreta förslag för en socialt hållbar trafikpolitik 19

5.1 Transporthierarki 19

5.2 Ändra den samhällsekonomiska kalkylen 21

5.3 Samhällsplanering 22

5.4 IT och bredband 24

5.4.1 Förslag inom IT och bredband
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)