Trafik och miljö

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:T426

av Lars Ohly m.fl. (v)

Trafik och miljö

v241

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 13

3.1 Denna motion är en av tre motioner 13

4 Utgångspunkter 14

4.1 Kommunikationer i allmänhet 14

4.2 Vår syn på investeringar 14

4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14

4.2.2 Infrastruktur och vägar 15

4.2.3 Infrastruktur och spår 15

4.2.4 Infrastruktur och sjöfarten 16

4.2.5 Infrastruktur och flyget 16

4.3 Använd en transporthierarki 16

5 En framtidsinriktad samhällsplanering 17

5.1 Förslag inom samhällsplaneringen 18

6 IT och bredband 20

6.1 Förslag inom IT och bredband 20

7 Cykel 23

7.1 Cykelns potential 24

7.2 Hinder för cykeln 25

7.3 Förslag inom cykeltrafiken 26

8 Lokal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (136)