Totalöverblick för att ingen ska hamna mellan stolarna

Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S)

av Sultan Kayhan (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en översyn genomförs för att undersöka hur en totalöverblick och tydlighet i ansvar för individen kan nås, så att ingen riskerar att hamna utanför trygghetssystemet vid sjukdom, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge i uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att arbeta fram samma definition på arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det saknas en totalöverblick över våra trygghetssystem. Alla myndigheter har olika uppdrag som många gånger går tvärs över gränserna, eller förväntas göra det utan en tydlighet kring hur det ska göras. Detta leder ibland till att vissa individer faller mellan stolarna. Det gäller inte minst kopplat till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens arbete.

När en person är sjukskriven men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och nekas sjukpenning, men inte kan återgå till sitt ordinarie arbete eller saknar ett arbete, hänvisas hen till Arbetsförmedlingen. Eftersom Arbetsförmedlingen bedömer att samma person inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, på grund av sjukdom, faller individen plötsligt utanför trygghetssystemet. Det ena problemet är att ingen av myndigheterna tar ansvar för personer som hamnar i den situationen. Det andra är att myndigheterna inte har samma definition av arbetsförmåga. Problemet uppstår ofta i samband med att den sjukskrivnes arbetsförmåga bedöms i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden, det vill säga efter 180 dagar i en sjukperiod för de med anställning och från första sjukdagen för arbetslösa.

Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillämpar de regelverk som finns. Deras enskilda uppdrag är ganska tydliga utifrån olika målsättningar för varje myndighet. Men eftersom ansvaret för individer, som hamnar i en situation som beskrivs ovan, inte alls är lika tydligt hamnar dessa i ett mycket utsatt läge både ekonomiskt och psykiskt. Hur kan tryggheten säkras för individer som faller utanför myndigheternas uppdrag, som inte får sjukpenning och inte kan återgå i arbete? Idag finns det dessvärre inte något system för det.

Det behövs olika åtgärder för att fånga upp dessa individer. Det är dels viktigt att myndigheterna har samma definition av arbetsförmåga. En annan åtgärd skulle kunna vara att personer som inte klarar av sina egna arbetsuppgifter, men som skulle kunna klara ett annat arbete efter en omställning, får stöd att ställa om. Detta skulle kunna förenkla övergången avsevärt och skapa större trygghet.

Det kan även behövas en lagändring som innebär att ansvaret för den som är sjukskriven, individen, tydliggörs så att alla kan känna trygghet och ingen riskerar att bli ännu mer utsatt vid sjukdom. Genom att genomföra en översyn skulle man kunna ta fram vad som skulle krävas för att skapa en totalöverblick, där även förslagen i motionen övervägs, så att ingen faller mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens regelverk och blir utan ekonomisk ersättning samt stöd vid sjukdom.

 

 

Sultan Kayhan (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)