Tobaksprodukter som skräpar ned

Motion 2012/13:MJ418 av Henrik Ripa och Susanna Haby (M)

av Henrik Ripa och Susanna Haby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tobaksprodukter som skräpar ned.

Motivering

Ett år har gått sedan jag och Susanna Haby väckte den här motionen. Inget har hänt vilket gör att frågan måste tas upp igen. Den genomsnittliga rökaren röker 13 cigaretter per dag och av fimparna slänger de 1,7 på marken om dagen. Fimpar är att betrakta som skräp och är en miljöfaktor som påverkar livskvaliteten negativt för dem som tvingas vistas på ett nedskräpat område.

Håll Sverige Rent gjorde en undersökning 2005 som visar att i Sverige hamnar ca 750 000 000 fimpar på marken varje år. 750 miljoner, bara i Sverige.

Sedan den 10 juli 2011 är det förbjudet att skräpa ned på allmän plats. För den som låter blir att ta hand om sitt skräp blir det böter. Det finns dock några undantag i den nuvarande lagstiftningen. För den som slänger bussbiljetter, tuggummin, godispapper och cigarettfimpar på marken blir det inga böter.

Detta riskerar att leda till att nedskräpningslagen blir mycket mindre effektiv i fråga om att få bort skräpet från våra gator. Tobaksrelaterade produkter som cigarettfimpar, cellofanpapper och cigarettpaket utgör idag nästan hälften av allt skräp i stadsmiljöer. Dessutom beräknas en cigarettfimp som slängs påverka omgivningen i 2–5 år om ingen plockar upp den.

I andra länder har man hittat sätt att åtgärda de här problemen. I England får man till exempel 75 pund i böter för att t.ex. slänga fimpar. Där anser man att just fimpar är extra allvarliga på grund av alla giftiga ämnen de innehåller och riskerna för småbarn som leker i miljöer där det fimpas extra mycket. Det är vanligt att små barn och djur av nyfikenhet provsmakar en slängd fimp. Fyra procent av de förgiftningstillbud som kom in till Giftinformationscentralen under år 2002 handlade om cigaretter, fimpar och snus. De flesta tillbuden gällde små barn. Om ett barn äter mer än en halv cigarett skall man ringa 112 enligt Giftinformationscentralen.

En del av lösningen för att få renare och finare miljöer är att behandla cigarettfimpar precis som allt annat skräp. Det ska kosta för den som förstör vår gemensamma miljö.

Stockholm den 26 september 2012

Henrik Ripa (M)

Susanna Haby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)