Tjänstefel som begås av offentliganställda

Motion 2014/15:682 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra det personliga ansvaret för offentliganställda vid grova tjänstefel i samband med myndighetsutövning.

Motivering

Tidigare fanns det i svensk rätt ett personligt ansvar för offentliganställda för tjänstefel vid myndighetsutövning.

I dag kan personer som utövar myndighetsansvar sällan ställas till svars för grovt felaktiga beslut som medför svår skada för en enskild medborgare. Detta riskerar att underminera enskilda befattningshavares ansvarstagande.

Det är dags att införa personligt ansvar för offentliganställda vid grova tjänstefel i samband med myndighetsutövning.

.

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)