Tillsynsavgifter för kommersiell service

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillsynsavgifter för kommersiell service och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt om i Sverige så spelar den småskaliga lanthandeln en stor roll för lokalsamhället och för en bygds förmåga att överleva. Förutom att fungera som livsmedelsbutik så är man ofta ombud för kommersiell service som ATG-spel, systembolag och post. Den senare servicen omsätter ofta förhållandevis små belopp men än ändå viktig både för lanthandelns överlevnadsförmåga och för det omkringliggande samhället. Denna ser­vice, liksom livsmedelsförsäljningen, är också föremål för tillsyn från kommun och stat. Många lanthandlare anser idag att kopplingen mellan de avgifter de betalar för tillsyn och storleken på omsättningen av verksamheten är alldeles för svag.

Det är ofta en liten skillnad mellan vad en stor livsmedelsbutik och en liten lanthan­del får betala i avgifter för att bedriva kommersiell service, detta trots att skillnaderna i den faktiska tillsynen som sker på plats i butikerna är väldigt stor. Det finns lanthand­lare som betalar sina kontrollavgifter år efter år utan att få ett besök av en inspektör, del­vis därför att dessa är upptagna med att inspektera stora butiker som omsätter hundratals miljoner kronor. Det vore därför rimligt att avgiftssystemet i högre grad än idag anpas­sades efter faktisk omsättning av den verksamhet som ska inspekteras.

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)