Tillståndskrav för övervakning

Motion 2015/16:2994 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror för viltövervakning men också i syfte att motverka skadegörelse, olyckor och stölder vid tillfälliga arbetsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvinens utbredning och, till följd därav, skador orsakade av vildsvin ökar i

vårt land. Vi eftersträvar därför en effektiviserad jakt på vildsvin i syfte att minska olägenheterna av en växande vildsvinsstam.

I syfte att öka jägarens kunskap om viltet finns idag tillgång till så kallade viltövervakningskameror. Det har blivit vanligt att jägare och markägare skaffar sig viltövervakningskameror. Dessa kameror används bland annat vid så kallade åtelplatser, där foder i syfte att locka till sig vildsvinen, läggs ut. Syftet med dessa kameror är att både jägare och markägare ska skaffa sig kunskap om vildsvinens dygnsrytm och vilka individer som besöker platsen, för att med denna kunskap kunna bedriva en korrekt och förvaltande avskjutning.

Detta sker alltså i syfte att möjliggöra en effektiv jakt av vildsvin i vårt land. Det finns ytterligare aspekter som gäller annan viltövervakning. I mårdhundsprojektet, och andra projekt relaterade till invasiva arter, används ofta många viltkameror. Här måste det införas regler så att det går att använda kameror i syfte att upptäcka invasiva arter. Vi har även rovdjursstammar som sprider sig söderut och det är problem med inventering när snötäcket är dåligt. Även här behövs en översyn och lagändring för att kunna inventera de stora rovdjuren.

Stora problem med skadegörelse, förluster och stölder finns också för många

entreprenörer, lantbrukare och skogsmaskinföretagare. Problemen med stölder och skadegörelse innefattar såväl bränsle som maskiner. Ett sätt att minimera dessa problem, minska skadegörelsen och stölderna kan var att tillåta användning av övervakningskamera på aktuell arbetsplats. Arbetsplatserna är för dessa yrkesgrupper väldigt många och skiftar många gånger från dag till dag.

Självklart måste allmänheten upplysas genom utmärkning att maskinen/området är kameraövervakad på samma sätt som sådan upplysning finns på t.ex. en bensinmack.

Gällande lagstiftning för användande av kamera på det sätt som beskrivs ovan ställer krav på tillstånd för kameraövervakning på allmän plats. Bestämmelsen avseende

kameraövervakning på allmän plats har till syfte att minimera intrånget i vår personliga

integritet. De ovan beskrivna exemplen tydliggör att det finns ett stort behov av en lagändring vad gäller användande av övervakningskameror.

Eskil Erlandsson (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)