Tillsätt en upphovsrättskommission

Motion 2014/15:543 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (C)

av Per Lodenius och Johanna Jönsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en upphovsrättskommission med uppdrag att utreda upphovsrätten och föreslå ny lagstiftning på området.

Motivering

Internet har förändrat musikers möjligheter att nå ut med sina verk men det har också skapat nya problem, bland annat kring hur den som skapat ett verk ska kunna få ersättning för det. Idag finns till exempel musik, spel, böcker och filmer lätt tillgängligt via internet. Det finns många möjligheter att hitta, använda och ladda ner olika verk.

För skapare av dessa kan det vara en stor fördel att få spridning för sina verk. Samtidigt måste de som skapar musik, gör film, skriver böcker och programmerar dataspel få ersättning för sina verk. Dagens upphovsrätt har halkat efter den tekniska utvecklingen.

Det behövs ett system som garanterar att upphovsrättsinnehavarna får ersättning för sina verk och som också accepteras av de som skapat verken och de som tar del av dem. Därför bör det tillsättas en upphovsrättskommission, där både utövare och användare finns med, utreder upphovsrätten och föreslår ny lagstiftning.

.

Per Lodenius (C)

Johanna Jönsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)