Tillgång till uppgifter i fordonsregistret

Motion 2021/22:1442 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgången till uppgifter i fordonsregistret ska försvåras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett sätt som den ökade organiserade brottsligheten i vårt land tar sig uttryck är att antalet bilstölder där stöldgodset aldrig återfinns ökar. Vanligtvis tillgriper tjuvarna fordonet under natten, och när ägaren upptäcker stölden är bilen redan förd ut ur landet, alternativt placerad på någon undanskymd plats, ”slaktad” på alla attraktiva reservdelar. Oftast handlar det om bilar i miljonklassen, eller veteranbilar med stort historiskt värde.

Öppenheten i det svenska fordonsregistret är en bidragande orsak till att denna typ av organiserad brottslighet är möjlig. Med hjälp av lättillgängliga digitala tjänster, vi mobilappar eller sidor på internet är det idag enkelt att ta reda på vem som äger en bil och på vilken adress ägaren är skriven. Förutom dessa tjänsters avsedda funktion, att tillhandahålla information till dem som behöver informationen i hederligt syfte i seriös verksamhet, blir de också lättanvända redskap i de kriminella ligornas händer. De kan med några knapptryckningar skapa sig en lista över åtråvärda objekt och var de sannolikt finns parkerade. Denna lista kan sedan antingen användas för egna tillslag, eller sannolikt som en beställning till de hantlangare som gör grovjobbet.

En okomplicerad och sannolikt effektiv åtgärd för att försvåra för dem som genomför organiserade bilstölder vore att begränsa tillgången till uppgifterna genom att införa obligatoriskt krav på legitimering med till exempel bank-ID för att kunna få ut uppgifter från bilregistret, samt att uppgift om vem som begärt ut uppgifterna alltid ska lämnas till fordonsägaren.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)