Tillgång till telefoni och bredband

Motion 2017/18:2198 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsatt verka för att säkerställa tillgången till telefoni och bredband för privatpersoner, företag och kommuner i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt så pågår ett fysiskt teknikskifte där den äldre infrastrukturen för kommunikation byts ut. Dagens kopparledningar är slitna och behöver ersättas med ny teknik. Det är viktigt att övergången från gammal till ny teknik görs på ett sådant sätt att inte privatpersoner, företag och kommuner står utan fungerande telefoni.

Telia har tidigare beslutat om avveckling av kopparnäten. Främst är det företag och privatpersoner på landsbygden som berörs. Som kompensation till de som ändå drabbas av avvecklingen erbjuder Telia mobilt bredband med viss förstärkande utrustning för en bättre mottagning. Telias beslut har lett till problem i flera kommuner och problemen riskerar att pågå fram till 2020. För att inte kommuninvånare i landsbygderna ska stå utan en fungerande uppkoppling föreslog Landsbygdskommittén i januari 2017 att regeringen omgående borde ta initiativ till att säkerställa tillgången till bredband för de hushåll och företag som står utan ersättning i samband med Telias förändringar av kopparnäten.

Med dagens utveckling av digitala tjänster är tillgången till snabbt bredband centralt för privatpersoner och företag på landsbygden. Telia kan inte garantera att samtliga kunder där kopparnätet släcks verkligen kan få tillgång till en snabb uppkoppling.

Regeringen bör fortsatt verka för att tillgång till telefoni och bredband för privatpersoner, företag och kommuner säkerställs i hela landet.

Eva-Lena Jansson (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Monica Green (S)

Paula Holmqvist (S)

Veronica Lindholm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)